Pantun Banjar

Pantun-Pantun Banjar

Sesungguhnya pantun itu sangat mengasyikkan. Apalagi pada zaman dahulu di masyarakat Banjar ( Kalsel ) pantun sangat digemari. Biasanya orang yang dianggap berbudi bahasa yang baik adalah mereka yang pandai berpantun. Tapi di zaman sekarang ini, zaman modern atau zaman globalisasi ini pantun sudah mulai terdesak. Orang sudah tidak ingat lagi bahkan tak pernah tahu terutama generasi muda Banjar apa yang dinamakan “pantun tarasul “.
Pantun Tarasul “ adalah suatu bentuk surat berpantun yang berisikan cinta asmara. Seorang pemuda yang jatuh cinta kepada seorang pemudi, maka ia akan mengutarakan isi hatinya dalam lembaran kertas bertulis sebagai pengganti dirinya untuk disampaikan kepada sang pujaan. Kertas itu biasanya berupa kertas yang memanjang dari 1 meter sampai 2 meter. Sekeliling kertas itu dilukis dengan beraneka bunga. Setiap bunga punya makna tersendiri, seperti bunga melati artinya suci, mawar berarti cinta yang tak berhingga, cempaka artinya tanda penghormatan, kenanga artinya sama-sama cinta. Bunga “ kenanga “ ini adalah sebagai jawaban surat tarasul dari sang pemudi tanda penerimaan cintanya dan bila hatinya tak berkenan maka “ cempaka “lah jawabnya.
Pada bagian muka di atas surat tarasul ada lukisan seekor naga dan seekor ular lidi. Gambar ini merupakan simbol percintaan antara pemuda dan pemudi. Naga simbol pemuda dan ular lidi simbol pemudi.
Contoh pantun tarasul, seperti ini :

Dengan babal si hina tani
Datang ka arapan kumala ingsani
Tunduk menghadap junjungan yang gani
Seraya bermedah di bawah ini

Wahai kumala ratna cumarna
Muhun diampuni tani yang hina
Menguraikan warta sedikit rencana
Muga disudikan penarimaan yang sempurna

Budak tuanku tani yang papa
Hina dan miskin tiada serupa
Melarat ditampuh penyakit apa
Jantung bergoyang rasanya gempa

Itu penyakit awal mulanya
Masuk di mata menjadi bala
Hati dituju olehnya pula
Di jantung bermakam ia segala

Aduhai junjunganku mustika alam
Tiada tersendang rasanya di dalam
Roh melayang siang dan malam
Hati pun padih rasa di sulam

Roh melayang segenap tempat
Seputar negeri telah di sipat
Belum juga obat didapat
Menyambuhkan penyakit yang tida bersipat

Sudah cicip daerah diputar
Semakin sakit tubuh saputar
Sungsum darah habis badan gamatar
Jatuh terlantang tidur terlantar
Segra menarangkan kepada beta
Tabib yang ampuh putri sang nata

Moga-moga junjunganku putri
Tiadalah murka kiranya bestari
Bersipat murah rahman diberi
Kepada hambamu tani yang ngeri

Jikalau tida kiranya tuan
Seorang putri nyata bangsawan
Hatinya murah lagi dermawan
Menulung hambanya tani yang ta karuan

Bukan kepalang besar harapnya
Akan mendapat obat yang dihajatnya
Menyambuhkan sakit panggoda jantungnya
Dari pada kumala putri itu adanya

Surat tarasul ini sebelum dikirim pada alamatnya terlebih dahulu di ukup dengan dupa kemenyan serta diberi harum-haruman berupa minyak wangi. Setelah itu digulung dan diikat dengan benang emas atau benang sutra.
Biasanya penulis ini memakai nama samaran, kecuali sipengantar surat yang akan memberitahukan nama aslinya kepada yang dituju.

 

Pantun-Pantun Banjar

Masyarakat Banjar tempo dulu (bahari) sangat gemar berpantun. Tapi sekarang pantun sudah mulai tersingkir hanya segelintir orang mengenal pantun. Pantun Banjar beraneka ragam ada yang Pantun Badatang, Baturai Pantun, Panglipur, Papujian, Balolocoan, Marista, dan Pantun Insyaf.
Beberapa contoh pantun sebagai berikut :

Pantun Badatang (meminang)

Apa habar bayan manari
Katutut bajalan malam
Apa habar datang kamari
Manuntut janji samalam

Katutut burung katutut
Katutut basaung buntut
Lamun ada judu manuntut
Urang tuha bisa mamatut

Baturai Pantun ( Pantun Bersahut-sahutan, berbalas pantun)

Mamuai wanyi tangkainya runtun
Wanyi dipuai di atas gunung
Mari kita baturai pantun
Mahaur-haur hati nang bingung

Manutuk lasung balenggang
Mapa akal handak mangalangakan
Amun buruk tapih di pinggang
Siapa jua nang manggantiakan

Baras limbukut jangan ditumbuk
Baik ditampi buang dadaknya
Jangan takutan batapih buruk
Kena aku manggantiakannya

Pantun Panglipur

Itam-itam tampuk palawi
Kamuning luruh bunganya
Itam-itam lawan panggawi
Putih kuning apa gunanya

Anak lalat guring bagantung
Anak warik manyanyiakan
Biar jahat lamun bauntung
Rupa baik kahada dimakan

Anak lalat binatang rotan
Jalutung batang kuranji
Biar jahat badan babustan
Badan bauntung manjadi haji

Pantun Papujian

Pulau Alalak malang malintang
Wadah Diang-Galuh mancari undang
Mata galak nangkaya bintang
Saparti amas hanyar dituang

Pacak muha mambiji batang
Kuning nangkaya awan ditulis
Pinggang rengkeng sakacak malang
Dahi nangkaya bulan sahiris

Bibir nangkaya dalima marakah
Tangan lentek manjantur penah
Gulu langgak kaya minjangan bukah
Talinga nangkaya talepok di tanah

Rambut mamak mamanjang mekar
Tumit kaya bawang sasihung
Pacak bibir manggula sekar
Telor batis menelur burung

Pipi nangkaya pauh nang lunak
Jariji halus manyugi landak
Kuku panjangnya nangkaya unak
Batis nangkaya salungsung pudak

Pantun Balolocoan ( jenaka )

Amas mirah intan sakerat
Kapal di laut gedung di darat
Mambuka pender pina harat
Tapih bakarut baju bajarat

Amas mirah intan sakindai
Apa diulah di dalam widai
Papenderan pina marudai
Wadai di piring maka am dahai

Amas mirah intan saupih
Patah halu mananggung nangka
Kahada tasusur pinggir tapih
Kalau malu ulih rangka

Puhun ampalas di balukar
Guyang tungkat ka galagar
Alah supan asal tegar
Ngalih mambuang batu ka palatar

Pantun Marista

Anak itik umanya angsa
Inya mancucur lumut di batu
Jangan ditilik urang babangsa
Tilik akan dagang piatu

Bajayau Sangiang Gantung
Katiganya Rantau Pemarasan
Hari layau badan tahantung
Tapisah rumah kalawasan

Tinggi gunung si Karamaian
Kulihat kapal jauh balabuh
Manangis badan kasunyian
Banyu mata tiada taduh

Pantun Insyaf

Tuan haji baju babalah
Balinjang-linjang di luar kuta
Mangaji mamuji Allah
Sambahyang mambuang dusa

Buah manggis si pinggir sumur
Anak undang dicucur angsa
Duduk manangis di pinggir kubur
Taganang badan banyak badusa

Bayan tarabang ka kayu basar
Hinggap di jangking nang patah
Badan manyasal di padang Mahsar
Taganang dusa kepada Allah

Di dalam masyarakat sekarang ini, pantun mendapat perkembangan berupa Pantun Modern. Seperti ini :

Eloknya si bunga tanjung
Mekar di dalam taman
Eloknya budi bauntung
Pahlawan dalam kenangan

Serumpun Tanah Melayu
Pulau Pandan Angsana dua
Ikat simpul kita basatu
Nagri Banjar tanah pusaka

Tarabang burung si burung nuri
Tarabang malayang ka atas awan
Jabat tangan silatuurahmi
Kenangkan ingat lupakan jangan

Sungguh indah kambang cempaka
Dirangkai dalam jambangan
Sungguh indah budi bahasa
Tulisakan kesan untuk kenangan

Labat-labatnya sarumpun sarai
Harum kambangnya kada sakira
Adat pusaka kada dipakai
Rupa bungas apa gunanya

Ruas-ruas si batang buluh
Susunakan hagan titian
Bungas-bungas diang wan galuh
Siapa jua ampun pinangan

Tanam bunga dalam jambangan
Mekar kambangnya manawan hati
Anak babangsa contoh tauladan
Menuntut ilmu mambangun nagri

Lamun mandi banyu di sumur
Jangan lupakan bawa timbanya
Lastariakan adat laluhur
Bailmu tinggi sungguh baguna

Lambaran kartas jangan dicarik
Lipatakan belah katupat
Banyak urang pintar wan cardik
Tapi kada bamoral kada baadat

Duduk di kursi marangkai janji
Janji dirangkai tipu muslihat
Pamarintah nang lupa diri
Hidup rakyatnya jadi malarat

Banyak urang manjual rupa
Manis di bibir penderan licin
Pilihlah urang nang bijaksana
Urang nang patut jadi pamimpin

Jalannya manjadi lurus
Kalau kapal ada nakhoda
Nagri manjadi bagus
Kalau pamimpin bujur ahlinya

Samudra luas banyunya biru
Jauh balayar ka nagri cina
Kita bajuang bahu mambahu
Hagan mambangun nagri tarcinta

Pantun Banjar Sebagai Lirik Lagu Banjar dan Pengiring Tari Banjar

Pantun Banjar sebagai hasil Sastra Banjar merupakan cermin masyarakat Banjar. Lirik- lirik yang tersusun dalam Pantun banjar tampak terlihat alam budaya masyarakat Banjar. Pantun Banjar masih bertahan hidup dalam masyarakat banjar terutama lirik pantun merupakan lirik lagu – lagu banjar dan lagu banjar ini banyak sebagai pengiring tari daerah banjar.
Beberapa cuplikan contoh Lagu Banjar, di antaranya :

Pantun Banjar pada lagu Gandut Janiah

Aku tahu si sarang warik ai aku pang tahu si sarang warik
Sarang warik sarang pang warik di pinggir hutan
Aku tahu si urang sarik aku pang tahu si urang sarik
Urang sarik urang pang sarik baparangutan

Tiup api di Gunung lidang tiup pang api di gunung lidang
Habu – habunya habu – habunya kutampi jua
Niat hati tumat dibujang niat hati tumat dibujang
Balu – balunya balu – balunya kuhadang jua
( dan seterusnya )

Pantun Banjar pada lagu Ayun apan

Ayunapan anak undan kutinjak apan
Ayun salendang anak undan hanyut badiri
Apan apan anak undan ujarku apan
Urang bujang anak undan baranak tiri
Ayun apan anak undan ayun apan anak undan

Dua kali anak undan hujan di Gambah
Mahujuani anak undan anak papuyu
Dua kali anak undan mangiau asbah
Mangawinakan anak undan anak dahulu

Pantun Banjar pada Lagu Amas Mirah

Amas pang mirah amas pang mirah kasuma dangding
Pudak malati pudak malati kambang angsana
Biar pang kawa biar pang kawa dibawa guring
Kada pang nyaman kada pang nyaman di dalam dada

Amas pang mirah amas pang mirah kasuma dangding
Pudak malati pudak malati campaka susun
Kalulah rindang kalulah rindang lawan si ading
Jauh sahari jauh sahari rasa satahun
( dan seterusnya )

Masih banyak lagu Banjar yang berlirik pantun Banjar seperti lagu : Di Banua Urang,Ungga-Ungga Apung, Karindangan dan lain-lain.

Lagu Pantun yang mengiringi tarian Banjar umumnya berupa Pantun Urang Anum yaitu pantun percintaan muda-mudi,Pantun Nasib dan Pantun Balucuan.
Beberapa cuplikan lagu pantun Banjar sebagai pengiring tarian Banjar, antara lain :

Pada Tari Tirik Kuala

Pucuk pisang pucuk pisang adingai daunnya layu daunnya layu
Kamana jua kamana jua adingai maambunakan
kamana jua adingai maambunakan
Kuhadang hadang kuhadang hadang adingai baluman lalu baluman lalu
Kamana jua kamana jua adingai manukunakan
kamana jua adingai manakunakan
( dan seterusnya )

Pada Tari Tirik Lalan

Jurang mana kakaai jurang baparit
parit juranglah marakit wayahini kandangan mayang
wayahini kandangan mayang
Urang mana kakaai datang kamari
mari hatiku nang sakit wayahini talabih sanang
wayahini talabih sanang

Sungai rutas kakaai jambatan rangka
rangka ditarusakan kakai ka Margasari
tarusakan kakaai ka Margasari
Nangapa khabar kakai nang manis langkar
khabar nang manis langkar kakaai datang kamari
nang manis langkar kakai datang kamari
( dan seterusnya )

Pada Tari Japin Kuala

Dimapa akal 2x manimai lunta 2x
Akarlah manggis bakulilingan 2x
La la la la la la la la la 2x
Dimapa akal 2x handak malupa2x
Nang hirang manis pangurihinganj 2x
La la la la la la la la la 2x
( dan seterusnya )

Pada Tari Ahui

Kucing balang mamakan tapai ading sayang
mamakan tapai sing lanjungan
Banih bagayang minta dirapai ading sayang
minta dirapai sampai tuntungan
Hura ahui , ahui, hura ahui ahui
( dan seterusnya )

 

Oleh : Arsyad Indradi

sumber : http://pantun-banjar.blogspot.com/

Advertisements
 1. December 15, 2011 at 12:07 am

  Посетите наш блог:

  http://fcgols.blogspot.com/

  Использование переводчика, так как наш блог и сделал на португальском языке.

 2. December 15, 2011 at 12:08 am

  Lawati blog kami:

  http://fcgols.blogspot.com/

  Penggunaan penterjemah, sebagai blog kita dan dibuat dalam bahasa Portugis.

 3. January 19, 2018 at 6:39 pm

  Bagus banget.. Thanks kak

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: